Leila Forouhar

Leila Forouhar

Video

Leila Forouhar – Helheleh

Leila Forouhar – Hamsafar

Leila Forouhar- Kalaghhaye Khabarchin

Leila Forouhar – Joleen

Leila Forouhar-Ghasam Be To

Leila Forouhar-Do Parandeh

Leila Forouhar-Do Parandeh

Leila Forouhar-Do Parandeh

Leila Forouhar-Cheshmeye Nour

Leila Forouhar-Eshgh Mesle Atish Mimooneh

Leila Forouhar-Nedaye Asemoony

Shohreh & Leila Forouhar - Ye Poole Khoroos

Shohreh & Leila Forouhar – Ye Poole Khoroos

Music

Leila Forouhar- Ye Zarreh Del

Leila Forouhar- Hel Heleh

Leila Forouhar- Ye Zarreh Del

Leila Forouhar- Baazaar-E-Makkaareh

Leila Forouhar- Cheshmeyeh Nour

Leila Forouhar- Kalaghayeh Khabar Cheen

Leila Forouhar- Ye Zarreh Del

Leila Forouhar- Medley

Leila Forouhar- Cheshmeyeh Nour

Leila Forouhar- Do Parandeh

Leila Forouhar- Cheshmeyeh Nour

Leila Forouhar- Goleh Rose

Leila Forouhar- Cheshmeyeh Nour

Leila Forouhar- Ghasreh Noor

Leila Forouhar- Cheshmeyeh Nour

Leila Forouhar- Nedayeh Asemaney

Leila Forouhar- Cheshmeyeh Nour

Leila Forouhar- Biya Biya

Leila Forouhar- Ye Zarreh Del

Leila Forouhar- Keifar

Leila Forouhar- Cheshmeyeh Nour

Leila Forouhar- Cheshmeyeh Nour

Leila Forouhar- Ye Zarreh Del

Leila Forouhar- Ye Zarreh Del