Farid Farjad

Farid Farjad

Video

Farid Farjad - Masti

Farid Farjad – Masti  haydeh

Farid Farjad - Violin Instrumental

Farid Farjad – Violin Instrumental

Farid Farjad-Bare Safar

Farid Farjad-Bare Safar فرید فرجاد، بارسفر

Music

Farid Farjad- Robabeh Jan

Farid Farjam – Robabeh Jan

Farid Farjad-Shekare Ahoo

Farid Farjad-Shekare Ahoo

Farid Farjad-Shekare Ahoo

Farid Farjad- Doktre Booyr Ahmady

Farid Farjad-Shekare Ahoo

Farid Farjad -Mara Beboos

Farid Farjad- Bazgashteh

Farid Farjad-Ghoghaye Setaregan فرید فرجاد ـ غوغای ستارگان

Farid Farjad- Bazgashteh

Farid Farjad-Shabhaye Tehran

Farid Farjad- Bazgashteh

Farid Farjad – Ayriligh Ann Roozha

Farid Farjad-Shekare Ahoo

Farid Farjad – Simin Bary

Farid Farjad- Amad Amma

Farid Farjad- Taghatam Deh

farid farjad- Goftegoo

Farid Farjad- Esfehan Album: Ann Roozha 5 Lable: Taraneh enterprise

farid farjad- Goftegoo

Farid Farjad- Daveegh

farid farjad- Goftegoo

Farid Farjad- Golha Album Annroozha 5 Lable Taraneh

Farid Farjad- Amad Amma

Farid Farjad- Robabeh Jan Album Annroozha4 Lable Taraneh Enterprise

Farid Farjad- Amad Amma

Farid Farjad- Amad Amma Album  Annroozha 4 Lable: Taraneh Enterprise

Farid Farjad-Shekare Ahoo

Farid Farjad- Shaneh

Farid Farjad- Bazgashteh

Farid Farjad- Sahel Va Darya

farid farjad- Arshin Malalan

Farid Farjad- Hasood

Farid Farjad- Amad Amma

Farid Farjad- Goleh Pamchal

farid farjad- Arshin Malalan

Farid Farjad- Bekhatereh Tou

farid farjad- Arshin Malalan

Farid Farjad- Dele Divaneh

farid farjad- Arshin Malalan

Farid Farjad- Majnoone

Farid Farjad- Bazgashteh

Farid Farjad- Amad Nobahar

farid farjad- Goftegoo

Farid Farjad- Ashegh Shodam Man

farid farjad- Arshin Malalan

Farid Farjad- Daryache Noor

Farid Farjad- Bazgashteh
Farid Farjad- Bazgashteh

farid farjad- Ahange Azari

Farid Farjad- Bazgashteh

farid farjad- Goleh Sang

farid farjad- Goftegoo

farid farjad- New Sin

farid farjad- Arshin Malalan

farid farjad- Ahange Armani

farid farjad- Goftegoo

farid farjad- Goftegoo

farid farjad- Goftegoo

farid farjad- Bahare Delneshin

farid farjad- Arshin Malalan

farid farjad- Arshin Malalan

Farid Farjad- Bazgashteh

Farid Farjad- Mahali

Farid Farjad- Bazgashteh

Farid Farjad- Bazgashteh

Farid Farjad- Amad Amma

Farid Farjad- Beyade Gity