Farhad Zamani

Farhad Zamani

Video

Farhad Zamani - Legend of Love

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=eIlDxKjSqpA[/embedyt]Farhad Zamani – Legend of Love

Farhad Zamani - Pasargad

Farhad Zamani – Pasargad[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vdh-EhxFtQs[/embedyt]

Farhad Zamani Destiny

Farhad Zamani – Destiny video

farhad Zamani - Freedom

Farhad Zamani – Freedom[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=r0Dzv5QhizI[/embedyt]

Music